Frivillige lag og Organisasjoner


For de som bor i kommunen finnes det en rekke lag og organisasjoner som har faste aktiviteter. Følg denne lenken for å se oversikt over lag og organisasjoner og deres faste øvingstider. 

For både fastboende og besøkende skjer det store og små arrangement rundt om i kommunen.