Fræna Næringsforum


Fræna Næringsforum (FNF) skal bidra til positiv næringsutvikling gjennom å være pådriver, iverksetter og informasjonskanal for næringslivet i Fræna. FNF jobber bla. med 
Industriell nyskaping og nyetablering i kommunen- og i regionen. FNF holder jevnlig kontakt med offentlige myndigheter, og skal være høringsinstans, og rådspørres i saker som berører næringslivet i kommunen. Gå inn på FNF sin hjemmeside her og les mer.