Naeringsareal_Eidem_Soer.JPG

Ledig næringsareal

Fræna har et variert og robust næringsliv. Fræna kommune har vært proaktivt og lagt til rette for mange attraktive næringsareal i ulike størrelser flere steder i Fræna. Gå inn på linken under, her finner du en oversikt over ulike attraktive næringsareal i Fræna: